Vägg- & fasad

Konstruktioner

Boende miljö och offentlig miljö. Inomhus

Konstruktion W 132

  • Renovering/väggförstyvning i våtrum
  • Skivlimning med ARDEX S 48
Bilder och videofilmer