Vägg- & fasad

Konstruktioner

Boende miljö och offentlig miljö. Inomhus

Konstruktion W 131

  • Skivlining med ARDEX S 48
  • Istället för att putsa up gamla väggar
Bilder och videofilmer