Bjälklagsförstyvning

Konstruktioner

Inomhus. Boende och offentlig miljö

Konstruktion 65

  • Bjälklagsförstyvning på spånskivegolv
  • Skivlimning med ARDEX S 48, torra utrymmen
Bilder och videofilmer