Cementbaserat underlag

Konstruktioner

Boende och offentlig miljö

Konstruktion 61 A

  • ARDEX A 18 häftbro/slamma till gjutning med cemetbaserat bruk typ pågjutning med golvbruk, fin- eller slipsats på cementbaserat underlag
Bilder och videofilmer