Cementbaserat underlag

Konstruktioner

Ej vid tillskjutande fukt

Konstruktion 42

  • Gjutning med ARDEX A 34/35 MIX i fast kontakt inomhus på cementbaserat underlag
Bilder och videofilmer