Bärkraftigt underlag

Konstruktioner

Inomhus

Konstruktion 41

  • Gjutnning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion på bärkraftigt underlag
Bilder och videofilmer