Vägg- & fasad

Konstruktioner

Boende miljö och offentlig miljö. Fuktiga underlag

Konstruktion 24

  • Spackling och sprickarmering med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX K 60
Bilder och videofilmer