Vägg- & fasad

Konstruktioner

Boende miljö och offentlig miljö. Torra underlag

Konstruktion 23

  • Spackling och sprickarmering med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX avjämningsmassor
Bilder och videofilmer