Cementbaserat underlag

Konstruktioner

På torrt men ytsvagt underlag

Konstruktion 21

  • Spackling med ARDEX K 22 F
Bilder och videofilmer