Cementbaserat underlag

Konstruktioner

På hållfast cementbaserat underlag

Konstruktion 15

  • Spackling före epoxi eller härdplaster med ARDEX K 301 MIX, ARDEX K 39, ARDEX K 80 eller ARDEX A 56.
Bilder och videofilmer