Cementbaserat underlag

Konstruktioner

På hållfast cementbaserat underlag.

Konstruktion 14

  • Spackling inomhus eller vid tillskjutande fukt med ARDEX K 301 MIX eller ARDEX A 46
Bilder och videofilmer