Cementbaserat underlag

Konstruktioner

Spackling på cement/kalciumsulfat (gips) baserat underlag i miljöer utan tillskjutande fukt.

Konstruktion 10

  • Inomhus. Boende och offentlig miljö.
Bilder och videofilmer