panDOMO Wall

Produkter

Underhålls- och reparationsrengörare

PANDOMO® SP-CR

  • Löser föroreningar och fläckar effektivt
  • Koncentrat, väldigt ekonomisk
  • Bygger inte lager med rengöringsmedel
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat