Golvspackel

Produkter

Självutjämnande golvspackelmassa

ARDEX K 14

  • Snabbt beläggningsbar
  • Finkornig spackelmassa till de flesta underlag med ARDURAPIDEFFEKT
  • Optimala flytegenskaper
  • Mycket låga emissioner
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat