Golvspackel

Produkter

Snabbfinspackel

ARDEX A 30

  • Snabbfinspackel med ARDURAPIDEFFEKT
  • För upprätning och finspackling av golv och vägg
  • Smidig och pastaliknande konsistens
  • Finkornig
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat