ARDEX

Om ARDEX

Om ARDEX

  • ARDEX vision att bli en av världens ledande leverantörer av högkvalitativt, specialiserat byggnadsmaterial.

Lång erfarenhet - moderna innovationer

Inom ARDEX koncernen har vi 70 års erfarenhet av spackel och bruk men för den skull nöjer vi oss inte med att bara anpassa oss till nya krav. Istället satsas det intensivt på forskning och utveckling för att erbjuda dig som yrkesman produkter som både underlättar och ger dig tidsvinster.

Vårt starka sortiment är ett av bevisen på det. Varje ARDEX-produkt bygger på unika egenskaper. Den är lättare att arbeta med, har högre prestanda och ger lägre totalkostnad. Samtidigt samverkar produkterna i en komplett konstruktion som tillsammans ger ett slutresultat över det vanliga. Dessutom garanterar vår EC 1-klassning bästa miljöval.

ARDEX Chemie GmbH i tyska Witten-Annen grundades 1949. Sedan dess har koncernen stadigt växt till dagens världsomspännande företag med en omsättning runt 830 mEUR.
ARDEX Group representeras i över 50 länder som en av de ledande tillverkarna av byggmaterial. ARDEX Group har ca 3 300 anställda inom produktion och försäljning.

ARDEX Sverige

1995 övertog ARDEX GmbH företaget ARKI AB som då var marknadsledande på ARDEX-produkter i Sverige. Sedan dess har företaget utvecklats och består nu av en försäljningsorganisation på 25 personer som arbetar med försäljning, utbildning och marknadsföring. Varav 14 resande säljare med hög teknisk kompetens som som alltid är mitt i marknaden och som snabbt ger både teknisk och praktisk hjälp till entreprenörer och återförsäljare.

För att kunna öka tillgängligheten och distributionen av ARDEX i Sverige flyttade företaget hösten 2017 till stora, specialanpassade lokaler i Sollentuna, norr om Stockholm.
I över 40 år har vi försett svenska yrkesmän med ARDEX. Inriktningen är den professionella användaren inom golv-, platt-, bygg- och måleribranschen.

Våra produkter lagerhålls av utvalda återförsäljare som svarar för tillgängligheten på orten. Vi på ARDEX koncentrerar mycket av vårt arbete till teknik, kunskapsutbildning och säljsupport.

En ledande ställning på världsmarknaden

Stark intern tillväxt och framsynta uppköp på utländska marknader har placerat ARDEX-koncernen på kartan med sina 47 dotterbolag och 2 500 anställda i över 50 länder på alla kontinenter. Med 14 tunga varumärken genererar ARDEX-koncernen en årlig turnover på ca 690 miljoner euro per år. Det markerar en viktig milstolpe mot ARDEX mål att bli en av världens ledande leverantör av högkvalitativt byggnadsmaterial (data valid as of 2016).

Kostnadseffektiva systemlösningar för marknaden

Genom långvarigt och nära samarbete med marknaden har vi direktkännedom om de praktiska kraven. Vår stora kännedom kring material och arbetsmetoder tillsammans med en konstant dialog med proffsbyggarna är vår största källa till inspiration. Den kunskapen använder vi när vi utvecklar nya produkter som respekteras av marknaden då den möter proffsbyggarens behov. Våra system är perfekt matchade och kostnadseffektiva tack vare sin användarvänlighet och dryga täckning.

Vision & Mission

Vår vision att bli en av världens ledande leverantörer av högkvalitativt, specialiserat byggnadsmaterial..

Utförande

ARDEX är en systemlösningsorienterad leverantör av högkvalitativt byggnadsmaterial för proffsmarknaden. I nära samarbete med våra partners förbinder vi oss att hålla högsta möjliga standard för våra affärsmetoder för att säkerställa gemensam framgång och lönsam tillväxt.

Vi ska vara en premiumleverantör inom varje segment av vår affär.

Vi strävar efter att vara marknadsledande inom utvalda världsomspännande marknader.

Familjeägt företag

Som familjeägt företag uppmuntrar vi utvecklingen av en gemensam teamanda och att de anställda kan identifiera sig med företagskulturen. För många år sedan byggdes en värdegrund för utveckling som gör att vi nu kan se en framgångsrik framtid med tillförsikt.

Vi är stolta över vår historia.

Företagskultur

Den vägledande principen för ARDEX är ’Högsta kvalitet i allt vi gör’.

Inom ARDEX ska alla anställda och samarbetspartners alltid verka i en anda av rättvisa, transparens och ansvarsfulla affärsmetoder. De anställda är fundamentet vi bygger vår framgång på.

Hållbara långsiktiga tillväxtmål genomsyrar alla våra olika verksamheter.